Nyheter

Offererad produkt skulle namnges

En anbudsgivare i en offentlig upphandling av audio/video-produkter får efter överprövning i kammarrätten inte vara med i den nya anbudsutvärdering som ska göras i upphandlingen. Anbudsgivaren hade inte i anbudet...

Offererad produkt skulle namnges

En anbudsgivare i en offentlig upphandling av audio/video-produkter får efter överprövning i kammarrätten inte vara med i den nya anbudsutvärdering som ska göras i upphandlingen. Anbudsgivaren hade inte i anbudet...

Korrekt att avbryta upphandling

Kammarrätten har kommit fram till att en kommun haft grund för sitt beslut att avbryta en offentlig upphandling av ramavtal avseende skrivare och kopiatorer. Som skäl för beslutet att avbryta...

Korrekt att avbryta upphandling

Kammarrätten har kommit fram till att en kommun haft grund för sitt beslut att avbryta en offentlig upphandling av ramavtal avseende skrivare och kopiatorer. Som skäl för beslutet att avbryta...

Vagt fordonskrav medför att upphandlingen avbryts

Kammarrätten har efter att en anbudsgivare ansökt om överprövning riktat kritik mot ett krav på fordonsplan som funnits med i förfrågningsunderlaget till en offentlig upphandling av resor och trafik. Det...

Vagt fordonskrav medför att upphandlingen avbryts

Kammarrätten har efter att en anbudsgivare ansökt om överprövning riktat kritik mot ett krav på fordonsplan som funnits med i förfrågningsunderlaget till en offentlig upphandling av resor och trafik. Det...

Projektchef uppfyllde inte krav på erfarenhet s...

En leverantör som placerats på andra plats överprövade en upphandling och hävdadeatt en person som varit projektchef och överställd såväl arbetsledare som platschef inte innebär att personen uppfyller ett krav...

Projektchef uppfyllde inte krav på erfarenhet s...

En leverantör som placerats på andra plats överprövade en upphandling och hävdadeatt en person som varit projektchef och överställd såväl arbetsledare som platschef inte innebär att personen uppfyller ett krav...

Ändring i villkoren innebar ny upphandling

Kammarrätten har ogiltigförklarat ingångna avtal i en upphandling av klienter för IT-arbetsplats och inköp av Ipads. Genom att införa en option i upphandlingen hade det förväntade inköpet av datorer ökat...

Ändring i villkoren innebar ny upphandling

Kammarrätten har ogiltigförklarat ingångna avtal i en upphandling av klienter för IT-arbetsplats och inköp av Ipads. Genom att införa en option i upphandlingen hade det förväntade inköpet av datorer ökat...

Fel att godta anbud med otydlig miljöpolicy

En anbudsgivares kvalitets- och miljöbeskrivning var allt för allmänt hållen. Det var därför fel av en kommun att anta anbudet. BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.Finspångs kommun (Kommunen) genomför en upphandling avseende...

Fel att godta anbud med otydlig miljöpolicy

En anbudsgivares kvalitets- och miljöbeskrivning var allt för allmänt hållen. Det var därför fel av en kommun att anta anbudet. BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.Finspångs kommun (Kommunen) genomför en upphandling avseende...