Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Upphandlingsjuristen

Bakgrundskontroll – Svenska domar sedan 2012

Bakgrundskontroll – Svenska domar sedan 2012

Ordinarie pris 199 kr
Ordinarie pris 199 kr Försäljningspris 199 kr
Rea Slutsåld
Typ av bakgrundskontroll

Mer information om bakgrundskontrollen

Beställ professionella och snabba bakgrundskontroller på privatpersoner och företag för många olika ändamål. Bakgrundskontrollen omfattar sökning i alla domar som meddelats av samtliga domstolar i Sverige sedan 2012. Hos oss kan privatpersoner och företag eller andra organisationer göra bakgrundskontroller på ett snabbt och enkelt sätt. Slipp krångel och onödig administration genom att köpa bakgrundskontroller genom oss.  

Hur utförs bakgrundskontrollen?

En bakgrundskontroll via oss är en juridisk kontroll av företag eller privatpersoner i samtliga Sveriges domstolar. Vår bakgrundskontroll innebär att vi undersöker om personen eller företaget förekommer i en eller flera domar. Våra kontroller omfattar såväl brottmål som tvistemål. Gällande tvistemål omfattar inte sökningen vissa typer av ärenden såsom arv, bodelning och skilsmässa. Att göra en bakgrundskontroll på en person kallas också för att kontrollera belastningsregistret hos polisen. Vi gör inte bakgrundskontrollen genom polisens belastningsregister men kontrollen motsvarar den information som du får ut vid ett utdrag från polisen. Vår bakgrundskontroll är dock mer omfattande då den även innefattar sökning på tvistemål och brottmål där den berörda personen inte har dömts. En bakgrundskontroll genom oss går dessutom mycket snabbt att beställa och du får svar inom 2 timmar. Om du istället begär ut informationen från polisens belastningsregister krävs mer administration och det kan ta flera veckor innan du får svar. Därtill måste du få den berörda personen att aktivt vara delaktig för att du ska kunna få ut ett registerutdrag. Hos oss behöver inte den berörda personen vara informerad eller få kännedom om att du har gjort en bakgrundskontroll. När vi gör bakgrundskontrollen söker vi på personnumret eller organisationsnumret som angivits i beställningen för att se om numret finns med i någon dom i Sverige. Om personen eller företaget förekommer i några domar får ni en kopia på domen så att ni baserat på domens utfall och karaktär kan fatta lämpligt beslut utifrån aktuell situation och ändamålet med bakgrundskontrollen.

Vilka domstolar omfattar bakgrundskontrollen?

Bakgrundskontrollen omfattar domar från::

 • Tingsrätter
 • Hovrätter
 • Förvaltningsrätter
 • Kammarrätter
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Högsta domstolen
 • Specialdomstolar (t.ex. Migrationsdomstolar

Beställning av bakgrundskontroll

Hos oss kan du göra en enskild bakgrundskontroll på en person/företag eller göra flera samtidiga bakgrundskontroller. Du beställer bakgrundskontroll högst upp på denna sida genom att först välja om det är en privatperson eller ett företag du vill kontrollera. Därefter anger du person- eller organisationsnumret på den du vill göra bakgrundskontroll på och klickar sedan på knappen ”Lägg i varukorgen”. Om du har flera personer eller företag är det bara att lägga till dessa i varukorgen på samma sätt. Du kan också genom att kontakta oss bli avtalskund och få rabatter och tillgång till anpassade lösningar såsom beställning via integration/API. Efter slutförd beställning får du ett e-postmeddelande inom 2 timmar med länk till resultatet. Om personen förekommer i någon dom så får du även tillgång till domen i PDF-format.

Vad kan bakgrundskontrollen användas till?

Våra bakgrundskontroller används för många olika syften och situationer. En bakgrundskontroll används vanligtvis som en del i ett beslutsunderlag. Vanliga tillfällen att beställa bakgrundskontroll är i samband med rekrytering av ny personal, kontroll av redan anställd personal, beslut om uthyrning till ny hyresgäst eller ingående av avtal där det är av betydelse att personen är lämplig att göra affärer med. Om ni ska ingå ett stort eller viktigt avtal med ett företag som t.ex. ska tillhandahålla varor eller tjänster till er kan det vara bra att kontrollera huruvida företaget har några domar emot sig avseende deras vara eller tjänst. På så vis kan ni få en indikation på om företaget har svårt att hålla vad de lovat.
 

Bakgrundskontroll vid rekrytering
Att lyckas med att rekrytera personal är helt avgörande för att verksamheten ska fungera och utvecklas. En felrekrytering kan bli både kostsam och tidskrävande samt få andra negativa konsekvenser för den som ska anställa.

Bakgrundskontroll befintlig personal
För många verksamheter är det lämpligt att regelbundet kontrollera personalen så att inga väsentliga händelser har inträffat under anställningen som medför att det finns anledning att vidta vissa åtgärder. Det kan exempelvis handla om att idrottsföreningar vill kontrollera sina idrottsledare så att ledarna är lämpliga att jobba med barn och ungdomar.

Bakgrundskontroll vid uthyrning
Om du ska hyra ut hela eller delar av din privata bostad är det viktigt att först göra en bakgrundskontroll på den du tänker hyra ut till. Även många fastighetsbolag gör bakgrundskontroller på sina tilltänkta hyresgäster. Det förekommer även att bostadsrättsföreningar gör bakgrundskontroller vid beslut om medlemskap.

Bakgrundskontroll inför ett avtal
Om du ska ingå ett avtal där det är av betydelse att personen du ska ingå avtal med alternativt personerna bakom företaget du ska ingå avtal med, inte har en viss bakgrund, är det lämpligt att göra bakgrundskontroll. På så sätt får du mer insikt i vem du kommer att göra affärer med, vilket kan utgöra en del i ditt ställningstagande. 

Utgivningsbevis

Vi publicerar som regel inga domar med personuppgifter på vår webbplats. I den mån vi publicerar några personuppgifter har databasen och därtill hörande webbplats utgivningsbevis (nr 556908-3651). Ansvarig utgivare är i sådana fall Mikael Rendahl.

Vanliga frågor om bakgrundskontroll

Får berörd person reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Kan vem som helst beställa en bakgrundskontroll?

Vad händer när jag har beställt?

När är det krav på att ha utskrift från belastningsregistret hos polisen?


Får
 berörd person reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej, personen får inte på något sätt information om att en bakgrundskontroll har gjorts.

Kan vem som helst beställa en bakgrundskontroll?
Ja, absolut.

Vad händer när jag har beställt?
Du får ett e-postmeddelande inom 2 timmar som innehåller länk till databasen där du kan se resultatet av bakgrundskontrollen samt ladda ner eventuella domar. 

När är det krav på att ha utskrift från belastningsregistret hos polisen?
Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

 • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
 • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
 • övrigt arbete med barn,
 • arbete på HVB-hem,
 • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om ert ärende gäller anställning i andra fall än ovan är en bakgrundskontroll genom oss ett utmärkt alternativ.

Visa mer

Varför beställa bakgrundskontroll av oss?

Nöjda kunder och lång erfarenhet

Sedan starten 2012 har vi levererat juridiska tjänster till hundratals nöjda kunder.

Snabbt och enkelt

Vi har utformat processen att göra en bakgrundskontroll så att det ska gå så smidigt som möjligt för dig som kund utan att minska säkerheten i bakgrundskontrollen.

Omfattning

Vid bakgrundskontroll undersöker vi om personen förekommer i något mål sedan 2012 och oavsett utfall.

Juridisk rådgivning

Ibland kan en bakgrundskontroll medföra svåra överväganden. I så fall kan våra jurister erbjuda er råd och stöd.

Få hjälp med bakgrundskontroll

Beställ flera på samma gång

 • Steg 1

  I fältet högst upp på denna sida ange du person- eller organisationsnumret på den person/företag du vill kontrollera. Därefter klickar du på knappen lägg i varukorgen. Om du vill göra bakgrundskontroll på flera personer eller företag är det bara att lägga till dessa i varukorgen på samma sätt.

 • Steg 2

  När du har lagt till alla nummer i varukorgen går du till kassan och slutför beställningen genom att ange dina kontaktuppgifter och hur du vill betala. Betalning kan ske genom t.ex. kort. Se tillgängliga betalsätt i kassan.

 • Steg 3

  Efter slutförd beställning får du en orderbekräftelse per e-post. Nu påbörjas en omfattande sökning i databasen över alla domar.

 • Steg 4

  Så fort sökningen är klar skickar vi ut ett e-postmeddelande till dig med länk till en rapport som visar resultatet av bakgrundskontrollen för varje person eller företag du angivit i beställningen. Eventuella domar kan laddas ner i PDF-format.

Få ännu billigare bakgrundskontroller genom att bli avtalskund. Kontakta oss för mer information.

Arbetsrätt

Våra arbetsrättsjurister ger rådgivning och företräder företag i arbesrättsliga frågor. Vanliga uppdrag för våra jurister är rådgivning och förhandling i samband med en uppsägning eller ett avskedande. Att göra fel inom arbetsrätt kan medföra stora kostnader och dålig publicitet. Innan ni vidtar åtgärder med anledning av t.ex. en bakgrundskontroll är det viktigt att rådfråga en jurist.

Shop now