Referensuppdrag - Juridisk rådgivning

Här hittar du exempel på uppdrag inom juridisk rådgivning där våra upphandlingsjurister bidragit till konkret affärsnytta för våra klienter.

Case 1
Vår klient kontaktade oss under anbudsskrivningen för att få hjälp med att skriva en garantiförbindelse för att åberopa ett annat företags ekonomiska kapacitet i en offentlig upphandling. Klienten hade i en tidigare offentlig upphandling fått sitt anbud förkastat på grund av att garantiförbindelsen var bristfällig. Vi skrev en ny garantiförbindelse och vår klient fick inte sitt anbud förkastat denna gång och tilldelades även kontrakt.

Case 2
En anbudsgivare, (vår klient) kontaktade oss under anbudsskrivningen för att få en juridisk bedömning av huruvida en produkt var att anse som likvärdig efterfrågad produkt. Vi gjorde bedömningen att den inte var likvärdig den produkt som upphandlaren efterfrågade och gav rådet att offerera efterfrågad produkt. Vår klient tilldelades ramavtal. En annan anbudsgivare som offererat den produkt som vi avrådde vår klient ifrån att göra, fick sitt anbud förkastat. Om vi inte hade avrått vår klient från att offerera den alternativa produkten hade vår klient även fått sitt anbud förkastat.

Case 3
En anbudsgivare, (vår klient) hade förlorat en offentlig upphandling. Vår klient menade dock att den vinnande leverantören i sitt anbud hade lämnat ett pris där inte alla arbeten var inkluderade, utan för vissa arbetsmoment skulle ytterligare ersättning utgå. Vi gjorde en skrivelse som vi skickade till upphandlaren varefter upphandlaren till slut, utan att vi behövde överpröva medgav att de gjort fel och fattade ett nytt tilldelningsbeslut, där vår klient tilldelades kontraktet.