Nyheter

Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Får man återta ett tilldelningsbeslut för att därefter fatta ett nytt tilldelningsbeslut? Förvaltningsrätten har prövat denna fråga. Eftersom det inte i det aktuella fallet framgick uttryckligen av tilldelningsbeslutet eller upphandlingsdokumentet...

Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Får man återta ett tilldelningsbeslut för att därefter fatta ett nytt tilldelningsbeslut? Förvaltningsrätten har prövat denna fråga. Eftersom det inte i det aktuella fallet framgick uttryckligen av tilldelningsbeslutet eller upphandlingsdokumentet...

Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anbudstiden

Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anb...

Vid utvärdering av inkomna anbud hade en kommuns anbudskonsult tilldelat högre poäng till anbud som angav att leverantören hade lokalkontor i en viss stad. Att kommunen skulle fästa vikt vid...

Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anb...

Vid utvärdering av inkomna anbud hade en kommuns anbudskonsult tilldelat högre poäng till anbud som angav att leverantören hade lokalkontor i en viss stad. Att kommunen skulle fästa vikt vid...

Rekommenderat företag 2023

Rekommenderat företag 2023

Vi är glada över att ha fått utmärkelsen rekommenderat företag 2023.

Rekommenderat företag 2023

Vi är glada över att ha fått utmärkelsen rekommenderat företag 2023.

Orimligt krav på referensuppdrag

Orimligt krav på referensuppdrag

En upphandling av arkitekttjänster skulle göras om. I underlaget kravställdes att anbudssökande skulle ha färdigställt minst två referensuppdrag med en total entreprenadkostnad som överensstämde med vissa bestämda intervall som motsvarade...

Orimligt krav på referensuppdrag

En upphandling av arkitekttjänster skulle göras om. I underlaget kravställdes att anbudssökande skulle ha färdigställt minst två referensuppdrag med en total entreprenadkostnad som överensstämde med vissa bestämda intervall som motsvarade...

Räknefel ej skäl att förkasta

Räknefel ej skäl att förkasta

Att en leverantör gjort en felaktig beräkning var inte skäl att förkasta dess anbud då de uppgifter som ingick i beräkningen redan hade angetts i anbudet. Beräkningen innebar således att...

Räknefel ej skäl att förkasta

Att en leverantör gjort en felaktig beräkning var inte skäl att förkasta dess anbud då de uppgifter som ingick i beräkningen redan hade angetts i anbudet. Beräkningen innebar således att...

Krav på app var för långtgående

Krav på app var för långtgående

I en offentlig upphandling hade myndigheten ställt krav på att leverantören skulle ha en app med vissa funktioner som var i bruk avseende samtliga andra uppdrag som leverantören hade med...

Krav på app var för långtgående

I en offentlig upphandling hade myndigheten ställt krav på att leverantören skulle ha en app med vissa funktioner som var i bruk avseende samtliga andra uppdrag som leverantören hade med...