Nyheter

Räknefel ej skäl att förkasta

Räknefel ej skäl att förkasta

Att en leverantör gjort en felaktig beräkning var inte skäl att förkasta dess anbud då de uppgifter som ingick i beräkningen redan hade angetts i anbudet. Beräkningen innebar således att...

Räknefel ej skäl att förkasta

Att en leverantör gjort en felaktig beräkning var inte skäl att förkasta dess anbud då de uppgifter som ingick i beräkningen redan hade angetts i anbudet. Beräkningen innebar således att...

Krav på app var för långtgående

Krav på app var för långtgående

I en offentlig upphandling hade myndigheten ställt krav på att leverantören skulle ha en app med vissa funktioner som var i bruk avseende samtliga andra uppdrag som leverantören hade med...

Krav på app var för långtgående

I en offentlig upphandling hade myndigheten ställt krav på att leverantören skulle ha en app med vissa funktioner som var i bruk avseende samtliga andra uppdrag som leverantören hade med...

Överprövning - Ord i bilder skulle inte räknas

Överprövning - Ord i bilder skulle inte räknas

En anbudsgivare hade i en offentlig upphandling gett in en beskrivning som överskred kravet om max 500 ord. Detta berodde emellertid på att text även fanns med i de bilder...

Överprövning - Ord i bilder skulle inte räknas

En anbudsgivare hade i en offentlig upphandling gett in en beskrivning som överskred kravet om max 500 ord. Detta berodde emellertid på att text även fanns med i de bilder...

Eget interimistiskt beslut ska fattas i varje mål

Eget interimistiskt beslut ska fattas i varje mål

Vår klient ansökte om överprövning och yrkade i samband med det att förvaltningsrätten skulle meddela ett interimistiskt beslut innebärande att avtal inte fick ingås förrän målet slutligt avgjorts. Förvaltningsrätten beslutade...

Eget interimistiskt beslut ska fattas i varje mål

Vår klient ansökte om överprövning och yrkade i samband med det att förvaltningsrätten skulle meddela ett interimistiskt beslut innebärande att avtal inte fick ingås förrän målet slutligt avgjorts. Förvaltningsrätten beslutade...

Fel avbryta upphandling istället för rätta

Fel avbryta upphandling istället för rätta

En anbudsgivare som kommit tvåa i en upphandling ansökte om överprövning och gjorde gällande att det vinnande anbudet inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen skulle rättas genom...

Fel avbryta upphandling istället för rätta

En anbudsgivare som kommit tvåa i en upphandling ansökte om överprövning och gjorde gällande att det vinnande anbudet inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen skulle rättas genom...

Att inte uppge kontaktuppgifter kan straffa sig

Att inte uppge kontaktuppgifter kan straffa sig

Ännu ett vunnet mål och en intressant dom rörande bland annat vikten av att ange kontaktuppgifter när sådana efterfrågas.FÖRVALTNINGSRÄTTENI JÖNKÖPINGDOM2022-08-30Meddelad i JönköpingMål nr1971-22 SÖKANDETop Marine Sverige AB, 559080-0651Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen...

Att inte uppge kontaktuppgifter kan straffa sig

Ännu ett vunnet mål och en intressant dom rörande bland annat vikten av att ange kontaktuppgifter när sådana efterfrågas.FÖRVALTNINGSRÄTTENI JÖNKÖPINGDOM2022-08-30Meddelad i JönköpingMål nr1971-22 SÖKANDETop Marine Sverige AB, 559080-0651Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen...