Nyheter

Får bakgrundskontroll avse domar om hälsa?

Får bakgrundskontroll avse domar om hälsa?

Nej, domar som innehåller särskilt känslig information om en persons hälsa får inte tillgängliggöras i en databas över domar. Därav får inte bakgrundskontrollen omfatta sådana slag av domar. Högsta förvaltningsdomstolen...

Får bakgrundskontroll avse domar om hälsa?

Nej, domar som innehåller särskilt känslig information om en persons hälsa får inte tillgängliggöras i en databas över domar. Därav får inte bakgrundskontrollen omfatta sådana slag av domar. Högsta förvaltningsdomstolen...

Måste man invända mot orimliga krav under anbudstiden?

Måste man invända mot orimliga krav under anbud...

Det är vanligt att en anbudsgivare vid genomgång av upphandlingsdokumentet anser att ett krav eller utvärderingskriterium är orimligt. Finns då någon påtalandeskyldighet för anbudsgivare att redan under anbudstiden framställa invändningar...

Måste man invända mot orimliga krav under anbud...

Det är vanligt att en anbudsgivare vid genomgång av upphandlingsdokumentet anser att ett krav eller utvärderingskriterium är orimligt. Finns då någon påtalandeskyldighet för anbudsgivare att redan under anbudstiden framställa invändningar...

Fick ej ha kriterium geografisk närhet

Fick ej ha kriterium geografisk närhet

En upphandling skulle göras om då ett tilldelningskriterium som premierade geografisk närhet ansågs vara oproportionerligt. Det ansågs nämligen inte finnas någon given fördel i sig med att ha en uppdragsledare...

Fick ej ha kriterium geografisk närhet

En upphandling skulle göras om då ett tilldelningskriterium som premierade geografisk närhet ansågs vara oproportionerligt. Det ansågs nämligen inte finnas någon given fördel i sig med att ha en uppdragsledare...

Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Får man återta ett tilldelningsbeslut för att därefter fatta ett nytt tilldelningsbeslut? Förvaltningsrätten har prövat denna fråga. Eftersom det inte i det aktuella fallet framgick uttryckligen av tilldelningsbeslutet eller upphandlingsdokumentet...

Fick inte meddela nytt tilldelningsbeslut

Får man återta ett tilldelningsbeslut för att därefter fatta ett nytt tilldelningsbeslut? Förvaltningsrätten har prövat denna fråga. Eftersom det inte i det aktuella fallet framgick uttryckligen av tilldelningsbeslutet eller upphandlingsdokumentet...

Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anbudstiden

Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anb...

Vid utvärdering av inkomna anbud hade en kommuns anbudskonsult tilldelat högre poäng till anbud som angav att leverantören hade lokalkontor i en viss stad. Att kommunen skulle fästa vikt vid...

Tilldelningskriterium hade tillkommit efter anb...

Vid utvärdering av inkomna anbud hade en kommuns anbudskonsult tilldelat högre poäng till anbud som angav att leverantören hade lokalkontor i en viss stad. Att kommunen skulle fästa vikt vid...

Rekommenderat företag 2023

Rekommenderat företag 2023

Vi är glada över att ha fått utmärkelsen rekommenderat företag 2023.

Rekommenderat företag 2023

Vi är glada över att ha fått utmärkelsen rekommenderat företag 2023.