Förkastas för att ha skrivit decimaltal i anbudet

I Trafikverkets offentliga upphandling av konsulter inom tunnelsäkerhet skulle alla roller prissättas med ett pris högre än 899 kronor. En anbudsgivare hade i anbudet offererat ett pris på 899,1 kronor. I Trafikverkets instruktion framgick det emellertid att belopp skulle anges utan moms samt i heltal. Den information som lämnats i förfrågningsunderlaget om att decimaler inte får anges när anbudspris redovisas, är enligt kammarrätten så tydlig att alla rimligt informerade leverantörer fått det klart för sig. Det var därmed inte fel av Trafikverket att tilldela andra leverantörer det aktuella upphandlingsavtalet. Anbudsgivarens överprövan avslås därmed.
Tillbaka till blogg