Nyheter

Sannolik skada vid endast två anbudsgivare

När en anbudsgivare ansökte om överprövning av Polismyndighetens upphandling av träningsutrustning avslog förvaltningsrätten ansökan med hänvisning till att bolaget inte hade angett på vilket sätt det lidit, eller riskerade att...

Sannolik skada vid endast två anbudsgivare

När en anbudsgivare ansökte om överprövning av Polismyndighetens upphandling av träningsutrustning avslog förvaltningsrätten ansökan med hänvisning till att bolaget inte hade angett på vilket sätt det lidit, eller riskerade att...

Ingen skyldighet för myndigheter att tillåta rä...

Ett företag som i en offentlig upphandling genom misstag angav fel datum för ett referensobjekt tappade poäng i utvärderingen. Företaget ansökte om överprövning av tilldelningsbeslutet då företaget menade att felet...

Ingen skyldighet för myndigheter att tillåta rä...

Ett företag som i en offentlig upphandling genom misstag angav fel datum för ett referensobjekt tappade poäng i utvärderingen. Företaget ansökte om överprövning av tilldelningsbeslutet då företaget menade att felet...

Upphandling görs om då inget anbud uppfyllde sk...

En upphandling av brandventilation måste efter en dom i kammarrätten göras om. Upphandlingen genomfördes med förenklat förfarande och två anbud lämnades. Ett anbud kvalificerades och antogs. Det andra anbudet förkastades...

Upphandling görs om då inget anbud uppfyllde sk...

En upphandling av brandventilation måste efter en dom i kammarrätten göras om. Upphandlingen genomfördes med förenklat förfarande och två anbud lämnades. Ett anbud kvalificerades och antogs. Det andra anbudet förkastades...

Krav på utbildningscertifikat var orimligt

Domstolsverket har i sin upphandling av teletekniskt säkerhetssystem (CCTV) till Malmö tingsrätt ställt upp ett skall-krav som står i strid med proportionalitetsprincipen, varför upphandlingen nu måste göras om. Kravet innebar...

Krav på utbildningscertifikat var orimligt

Domstolsverket har i sin upphandling av teletekniskt säkerhetssystem (CCTV) till Malmö tingsrätt ställt upp ett skall-krav som står i strid med proportionalitetsprincipen, varför upphandlingen nu måste göras om. Kravet innebar...

Uppgifter i ett anbud lämnas inte ut

Vissa uppgifter i ett anbud i en offentlig upphandling lämnas inte ut. Uppgifterna avsåg pris, organisation, antal fordon, genomförandebeskrivning och bemanning. Kammarrätten anser att dessa uppgifter omfattas av sekretess för...

Uppgifter i ett anbud lämnas inte ut

Vissa uppgifter i ett anbud i en offentlig upphandling lämnas inte ut. Uppgifterna avsåg pris, organisation, antal fordon, genomförandebeskrivning och bemanning. Kammarrätten anser att dessa uppgifter omfattas av sekretess för...

Fick utgå från aktuella förhållanden vid ompröv...

Vid en förnyad prövning förkastades anbudsgivarens anbud på grund av en skatteskuld som anbudsgivaren inte haft när anbudstiden löpte ut. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att den upphandlande myndigheten...

Fick utgå från aktuella förhållanden vid ompröv...

Vid en förnyad prövning förkastades anbudsgivarens anbud på grund av en skatteskuld som anbudsgivaren inte haft när anbudstiden löpte ut. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att den upphandlande myndigheten...