Referensuppdrag - Anbudsskrivning

Anbudsskrivning

Här hittar du exempel på uppdrag inom anbudsskrivning där våra upphandlingsjurister och upphandlingskonsulter bidragit till konkret affärsnytta för våra klienter.

Case 1
Vår klient hade skrivit ett anbud och ville ha det granskat av oss. Under vår genomgång fann vi att anbudet saknade en beskrivning av hur kvalitetspolicyn upprätthölls, vilket var ett skall-krav.
Vi påpekade detta och hjälpte vår klient att lägga till det i anbudet. Vår klient tilldelades kontraktet och genom vår hjälp undvek vår klient att få sitt anbud förkastat.

Case 2
Ett företag inom tjänstesektorn kontaktade oss för att öka sin försäljning mot offentlig sektor. Vi började med att göra en analys av marknaden och hade ett inledande möte med företaget för att diskutera hur de kunde öka sin försäljning mot offentlig sektor. Därefter har vi tagit ett helhetsansvar för all försäljning mot offentlig sektor. Vi har drivit försäljningen och utvecklat deras affärer. Vår upphandlingskonsult har tagit hand om allt såsom annonsbevakning, affärsstrategi, anbudsskrivning och avtalsskrivning. Med vår hjälp har företaget avsevärt ökat sin försäljning.

Case 3
Vår klient kontaktade oss under anbudsskrivningen för att få feedback på sitt anbud innan det skickades in. Under vår genomgång av anbudet upptäckte vi ett par skall-krav som inte var besvarade. Klienten hade inte angivit omsättningen för de två senaste åren för ett av referensuppdragen, vilket var ett skall-krav. Vidare hade klienten i anbudet gjort en skrivning som skulle kunna tolkas som en reservation mot ett skall-krav. Vi gjorde om skrivningen så att den inte kunde uppfattas som en reservation. Vår klient vann sedan upphandlingen.

Case 4
Vår klient kontaktade oss för att få hjälp med kommande anbudsskrivningar. Klienten hade deltagit i ett flertal offentliga upphandlingar men deras anbud hade blivit förkastat vid många tillfällen på grund av olika anledningar. Klienten har därefter inte fått sina anbud förkastade sedan vi varit med under anbudsskrivningen.