Nyheter

HFD prövar mål om onormalt låga anbud

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för ett upphandlingsmål där frågan är hur bestämmelsen om onormalt låga anbud i 12 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska tillämpas. Målet...

HFD prövar mål om onormalt låga anbud

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för ett upphandlingsmål där frågan är hur bestämmelsen om onormalt låga anbud i 12 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska tillämpas. Målet...

Offererade lysdiodrar var likvärdiga

Kammarrätten i Göteborg mål 3608-14 Kammarrätten har avslagit en ansökan om överprövning avseende en upphandling av digitala informationsskyltar. I förfrågningsunderlaget angavs att lysdioderna skulle vara av ett visst fabrikat, eller...

Offererade lysdiodrar var likvärdiga

Kammarrätten i Göteborg mål 3608-14 Kammarrätten har avslagit en ansökan om överprövning avseende en upphandling av digitala informationsskyltar. I förfrågningsunderlaget angavs att lysdioderna skulle vara av ett visst fabrikat, eller...

Förfrågningsunderlaget i en offentlig upphandli...

Förfrågningsunderlaget i en offentlig upphandling var inte entydigt. Upphandlingen måste därför göras om efter det att en anbudsgivare överprövat upphandlingen. BAKGRUNDEskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna kommun, Torshälla FastighetsAB, Parken Zoo i...

Förfrågningsunderlaget i en offentlig upphandli...

Förfrågningsunderlaget i en offentlig upphandling var inte entydigt. Upphandlingen måste därför göras om efter det att en anbudsgivare överprövat upphandlingen. BAKGRUNDEskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna kommun, Torshälla FastighetsAB, Parken Zoo i...