Nyheter

”Behörig lärare” var tillräcklig beskrivning av...

Kammarrätten har avslagit en anbudsgivares överprövan av en offentlig upphandling av gymnasial vuxenutbildning. Frågan var om uttrycket ”behörig lärare” uppfyllde kravet i förfrågningsunderlaget på att ange en kort beskrivning av...

”Behörig lärare” var tillräcklig beskrivning av...

Kammarrätten har avslagit en anbudsgivares överprövan av en offentlig upphandling av gymnasial vuxenutbildning. Frågan var om uttrycket ”behörig lärare” uppfyllde kravet i förfrågningsunderlaget på att ange en kort beskrivning av...

Orimligt att förkasta ett bristfälligt anbud

Kammarrätten i Sundsvall mål 652-15 En leverantör som fick sitt anbud förkastat vid en upphandling avseende avfallshämtning ansökte om överprövning och anförde att det vore orimligt att förkasta anbudet.Kammarrätten har...

Orimligt att förkasta ett bristfälligt anbud

Kammarrätten i Sundsvall mål 652-15 En leverantör som fick sitt anbud förkastat vid en upphandling avseende avfallshämtning ansökte om överprövning och anförde att det vore orimligt att förkasta anbudet.Kammarrätten har...

Nackdel att veta för mycket i en upphandling

Kammarrätten i Göteborg mål 6593-14 Vid en upphandling av hisservice till ett kommunalt fastighetsbolag skulle anbudsgivaren offerera ett fast pris för hela avtalsperioden avseende vissa typer av servicearbeten. Den anbudsgivare...

Nackdel att veta för mycket i en upphandling

Kammarrätten i Göteborg mål 6593-14 Vid en upphandling av hisservice till ett kommunalt fastighetsbolag skulle anbudsgivaren offerera ett fast pris för hela avtalsperioden avseende vissa typer av servicearbeten. Den anbudsgivare...

Leverantör fick vara referens för de egna konsu...

Kammarrätten i Göteborg mål 6869-14 Det var fel av en kommun att i en upphandling av konsulter utesluta en anbudsgivare på grund av att det var en överordnad hos leverantören...

Leverantör fick vara referens för de egna konsu...

Kammarrätten i Göteborg mål 6869-14 Det var fel av en kommun att i en upphandling av konsulter utesluta en anbudsgivare på grund av att det var en överordnad hos leverantören...

Fick inte åberopa annat företags kvalitets- och...

Kammarrätten i Göteborg 3914-14 Kammarrätten har beslutat att en leverantör skall uteslutas från en upphandling av tekniska konsulter. Leverantören hade åberopat ett annat företags kvalitets- och miljöledningssystem vilket medförde att...

Fick inte åberopa annat företags kvalitets- och...

Kammarrätten i Göteborg 3914-14 Kammarrätten har beslutat att en leverantör skall uteslutas från en upphandling av tekniska konsulter. Leverantören hade åberopat ett annat företags kvalitets- och miljöledningssystem vilket medförde att...

Kontrollfråga var tillåtet förtydligande

Kammarrätten i Jönköping mål 2947-14. Ett bolag som förlorat en offentlig upphandling anförde att en annan leverantör på ett otillåtet sätt fått komplettera sitt anbud för att visa att ett...

Kontrollfråga var tillåtet förtydligande

Kammarrätten i Jönköping mål 2947-14. Ett bolag som förlorat en offentlig upphandling anförde att en annan leverantör på ett otillåtet sätt fått komplettera sitt anbud för att visa att ett...