Felet vid anbudsprövningen påverkade inte upphandlingen

Det var fel av Uddevalla kommun med flera att inte utvärdera ett anbud från en leverantör vid en offentlig upphandling av skrivare. Leverantörer hade som enda bolag angett ett pris för installation vilket mot bakgrund av hur förfrågningsunderlaget var utformat inte var ett fel som skulle utesluta anbudet från utvärderingen. Leverantören hade ändå ingen framgång med sin ansökan om överprövning då leverantören inte lidit någon skada av felet, eftersom det var den enda leverantör som angett en sådan kostnad var dess anbud för högt för att vinna upphandlingen.
Tillbaka till blogg