Erfarenhet

Grundare av företaget Upphandlingsjuristen AB är Mikael Rendahl.
Mikael har en juristutbildning och har specialiserat sig på offentlig upphandling. Under fem år arbetade Mikael som bolagsjurist med ansvar för alla upphandlingsfrågor på ett medelstort företag i mediabranschen.  År 2012 startade Mikael Upphandlingsjuristen AB och har sedan dess enbart arbetat som upphandlingsjurist och upphandlingskonsult i företaget. Mikael har genom åren biträtt 100-tals företag vid överprövning av offentlig upphandling. De senaste fyra åren är Mikael en av de jurister som biträtt flest leverantörer vid överprövning. Därtill har Mikael under sin tid i företaget granskat eller skrivit 100-tals anbud åt leverantörer inom olika branscher.

Samtliga medarbetare och partners har akademisk utbildning och minst 10 års praktisk erfarenhet av att arbeta som upphandlare, anbudskonsult, upphandlingskonsult eller upphandlingsjurist inom antingen offentlig eller privat sektor.