Vanliga frågor

Vad är upphandling till ”ekonomiskt mest fördel...

Vid upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris” tar den upphandlande myndigheten hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen. Kriterierna ligger till grund för utvärderingen. Exempel på...

Vad är upphandling till ”ekonomiskt mest fördel...

Vid upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris” tar den upphandlande myndigheten hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen. Kriterierna ligger till grund för utvärderingen. Exempel på...

Blir det inte dålig kvalitet om man bara köper ...

Upphandling till lägsta pris innebär inte att det blir dålig kvalitet. Kvaliteten av det som upphandlas bestäms av de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och ibland ställer den upphandlande myndigheten...

Blir det inte dålig kvalitet om man bara köper ...

Upphandling till lägsta pris innebär inte att det blir dålig kvalitet. Kvaliteten av det som upphandlas bestäms av de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och ibland ställer den upphandlande myndigheten...

Har vi, som litet nyetablerat företag, chans at...

Vid upphandling ställer den upphandlande myndigheten krav på leverantören och på det som ska levereras. Den upphandlande myndigheten får inte ställa högre krav än vad som är befogat med hänsyn...

Har vi, som litet nyetablerat företag, chans at...

Vid upphandling ställer den upphandlande myndigheten krav på leverantören och på det som ska levereras. Den upphandlande myndigheten får inte ställa högre krav än vad som är befogat med hänsyn...

Är anbudshandlingarna offentliga?

Som huvudregel är uppgifterna i anbudet offentliga med undantag av affärs- och yrkeshemligheter. Totalpriset kan inte vara en affärshemlighet men enskilda priser i ett anbud kan vara det. Man bör...

Är anbudshandlingarna offentliga?

Som huvudregel är uppgifterna i anbudet offentliga med undantag av affärs- och yrkeshemligheter. Totalpriset kan inte vara en affärshemlighet men enskilda priser i ett anbud kan vara det. Man bör...

När ska upphandlingslagstiftningen följas?

Upphandlingslagstiftningen ska alltid följas när statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar, offentligt styrda organ eller sammanslutningar av en eller flera myndigheter gör någon form av inköp. Vilka regler som gäller...

När ska upphandlingslagstiftningen följas?

Upphandlingslagstiftningen ska alltid följas när statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar, offentligt styrda organ eller sammanslutningar av en eller flera myndigheter gör någon form av inköp. Vilka regler som gäller...

Vad är CPV-koder?

CPV står för Common Procurement Vocabulary. CPV-koder är ett klassificeringssystem som har godkänts av EU-kommissionen. Det är ett praktiskt sätt att specificera varor och tjänster. CPV-koderna täcker omkring 9 500...

Vad är CPV-koder?

CPV står för Common Procurement Vocabulary. CPV-koder är ett klassificeringssystem som har godkänts av EU-kommissionen. Det är ett praktiskt sätt att specificera varor och tjänster. CPV-koderna täcker omkring 9 500...