Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Upphandlingsjuristen

Skriva anbud - Anbudskonsult offentlig upphandling

Skriva anbud - Anbudskonsult offentlig upphandling

Ordinarie pris 1 250 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 250 kr
Rea Slutsåld
Kontakta oss / Skicka förfrågan

Anbudskonsult som hjälper er med anbudet

Om vår anbudshjälp
Vi hjälper er att öka er försäljning till offentlig sektor.
För att vinna en offentlig upphandling krävs att anbudet är både korrekt och attraktivt utformat. Förutsättningarna för att lyckas är att ha kunskap om branschen, affärsmannaskap och hög kompetens med lång erfarenhet inom lagen om offentlig upphandling.

Vi hjälper er att göra rätt från början och vinna fler affärer. Ett litet misstag kan innebära att hela affären går förlorad.
Med oss som partner får ni hjälp att skriva ett korrekt och attraktivt anbud.
När vi skriver ert anbud får ni även mer tid över till er verksamhet. Med oss som partner behöver ni inte längre avstå från att lämna anbud för att ni inte har tid, lust eller för att det är för krångligt. När ni låter oss ta hand om anbudsskrivningen behöver ni bara fokusera på era produkter eller tjänster.
Våra upphandlingskonsulter tar hand om allt såsom annonsbevakning, affärsstrategi, anbudsskrivning och avtalsskrivning.

Våra anbudskonsulter hjälper såväl små som stora företag. Vi har kunder som antingen har erfarnhet av offentlig upphandling sedan tidigare eller som aldrig har lämnat anbud i en offentlig upphandling. Många företag har kunskap och erfarenhet av offentlig upphandling men behöver frigöra tid eller som önskar öka försäljningen till offentlig sektor. Anbudsgivning kräver mycket erfarenhet och är mycket resurskrävande. Det är därför fördelaktigt och kostnadseffektivt att ta in extern hjälp.

Hos oss är hög kvalitet och noggrannhet av högsta prioritet, där kundens bästa alltid är i fokus.

Hur går anbudsskrivningen till?
När vi hjälper er med anbudet tar vi över projektledningen. Vi börjar med att gå igenom hela förfrågningsunderlaget och sammanställer de viktigaste kraven för att få lämna anbud och vad som behöver göras. Därefter går vi tillsammans igenom vår sammanställning samt vad vi behöver ha för information om er verksamhet. Vidare diskuterar vi eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget och vid behov ställer vi frågor till den upphandlande myndigheten. Sedan utformar vi förslag på texter som exempelvis företagspresentation, genomförande plan, kvalitets- och miljöledningssystem. Vidare fyller vi i alla övriga uppgifter i anbudet, samt bifogar alla efterfrågade bevis. När allt är klart gör vi en sista granskning av anbudet i syfte att säkerställa att det håller hög kvalitet och att inget har förbisetts.

Anbudet upprättas av en erfaren anbudskonsult med flera års erfarenhet inom offentlig upphandling och som tidigare har skrivit anbud avseende eran bransch. Granskningen av anbudet sker sedan av en jurist inom offentlig upphandling.

Delansvar
För de kunder som arbetar med sina anbud själva, men som inte har ett komplett anbudsteam, erbjuder vi att fylla upp de luckor där det saknas kompetens eller resurser. Det kan handla om att vi är ett stöd vid upphandlingar som är extra viktiga eller att vi tar hand om en avgränsad arbetsuppgift. Under anbudsprocessen ger vi rådgivning, skriver anbudstexter och granskar anbud samt hanterar kontakten med den upphandlande myndigheten etc. Det är ni som från fall till fall avgör vad ni behöver hjälp med och i vilken omfattning.

 • Vi deltar i anbudsteamet. Våra anbudskonsulter kan ta valfri roll i anbudsteamet för att höja kompetensen i teamet.
 • Vi åtar oss interimuppdrag. Vi kan under en period gå in och stödja anbudsteamet vid sjukdom eller arbetstoppar.
 • Om inte upphandlingen gav de resultat som önskades eller om något fel har begåtts av upphandlande myndighet, tar våra konsulter hand om överprövningen och tar rollen som juridiskt ombud.
 • Om en nyanställd bid manager behöver en mentor den första tiden av anställningen, kan vi ansvara för det.
 • Våra jurister biträder även vid avtalsfrågor eller tvist med den upphandlande myndigheten.


Helhetsansvar eller outsourcing
Vid helhetsansvar tar våra konsulter ansvar för hela anbudsprocessen. Konsulterna tar hand om anbudsskrivning, eventuell överprövning och avtalsskrivning. Istället för att anställa en bid manager internt, kan man på så sätt outsourca allt anbudsarbete, vilket för många företag är den effektivaste lösningen.

 • Outsourcing av anbudsarbetet erbjuds de kunder som enbart vill ta de strategiska besluten, som exempelvis pris, men i övrigt inte vill hantera offentliga upphandling internt.

 

Vad kostar det?
Om ni vill ha en offert för hjälp med ett anbud är det bara att skicka oss upphandlingsdokumenten till info@upphandlingsjuristen.com så återkommer vi inom en arbetsdag med förslag på pris.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er till fler affärer!

 

Vanliga frågor kring anbud

Hur fungerar anbud?
- Anbud är ett affärsförfarande där en organisation eller individ efterfrågar varor, tjänster eller projekt och inbjuder flera potentiella leverantörer att konkurrera om att tillhandahålla det. Den som efterfrågar specificerar sina krav och villkor i en anbudsförfrågan, och potentiella anbudsgivare lämnar in sina erbjudanden. Anbudsprocessen gör det möjligt för den som efterfrågar att välja det mest gynnsamma erbjudandet baserat på faktorer som pris, kvalitet och tidslinjer.

Hur går ett anbudsförfarande till?
- Ett anbudsförfarande inleds med att den som behöver något utarbetar en anbudsförfrågan som innehåller detaljerad information om vad som efterfrågas. Denna förfrågan publiceras sedan, och potentiella anbudsgivare har möjlighet att skicka in sina anbud. Efter att anbuden har inkommit, genomgår de en utvärderingsprocess där olika faktorer, såsom pris, kvalitet och erfarenhet, granskas noggrant. Till slut väljer den som efterfrågar det bästa anbudet.

Hur lämnar man ett anbud?
- För att lämna ett anbud måste man först få tillgång till anbudsförfrågan, vanligtvis genom att svara på en offentliggjord anbudsinbjudan. Därefter skapar man ett anbud som uppfyller de specificerade kraven och skickar det inom den angivna tidsramen och i rätt format enligt anbudsförfrågan. Det är viktigt att inkludera all nödvändig information och att följa anvisningarna noggrant för att anbudet ska vara giltigt

Hur ser en anbudsförfrågan ut?
- En anbudsförfrågan innehåller normalt en detaljerad beskrivning av det som efterfrågas, inklusive specifikationer, mängder, tidsfrister och andra relevanta villkor. Den kan även inkludera detaljer om anbudsförfarandet, som tidslinjer och krav för hur anbuden ska lämnas in.

Hur ser ett korrekt anbud ut?
- Ett korrekt anbud är välstrukturerat och följer noga anbudsförfrågans krav och anvisningar. Det ska innehålla tydlig information om prissättning, leveransmetoder, kvalitetssäkring, tidslinjer och andra specifikationer som är relevanta för det efterfrågade projektet eller varan.

Hur skriver man en anbud?
- Att skriva ett effektivt anbud kräver att man noggrant läser och förstår anbudsförfrågan och sedan skapar en skräddarsydd respons som är anpassad efter de specificerade kraven. Det är viktigt att presentera företaget på ett professionellt sätt, inkludera en detaljerad beskrivning av erbjudandet, prissättning och en plan för att uppfylla kraven.

Kan man ändra ett anbud?
- Normalt sett kan man ändra ett anbud innan sista anbudsinlämningsdatum, så länge det är inom ramen för de regler som fastställts i anbudsförfrågan. Det är dock vanligtvis inte tillåtet att göra ändringar efter att anbudsinlämningsfristen har passerat.

Vad gör en Anbudsansvarig?
- En Anbudsansvarig är den person eller organisation som är ansvarig för att hantera hela anbudsprocessen. Det inkluderar att utforma anbudsförfrågan, kommunicera med anbudsgivare, samla in och utvärdera anbud samt fatta beslut om vilket anbud som ska antas. De har en central roll i att säkerställa att anbudsprocessen följer rättfärdiga och transparenta metoder.

Vad innebär en Anbudsprövning?
- Anbudsprövning är den kritiska utvärderingsfasen där inkomna anbud granskas och jämförs för att bestämma vilket som är det mest lämpliga och fördelaktiga. Under denna process bedöms faktorer som pris, kvalitet, erfarenhet och företagets rykte för att fatta ett välgrundat beslut om antagande av anbud.

Vad krävs för att ett anbud ska vara bindande?
- För att ett anbud ska vara bindande måste det vara klart och entydigt. Det får inte innehålla förbehåll eller osäkerheter som kan ge upphov till tvister eller missförstånd. Anbudsgivaren måste vara villig att acceptera och fullfölja kontraktet om anbudet antas.

 

 

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister eller konsulter

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister och konsulter både mångårig praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och slutförd utbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen eller konsulten ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer vi med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och erfaren jurist eller konsult som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita oss. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen eller konsulten har pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad vi kommer fram till får du sedan avgöra om du tycker det är värt att fortsätta, t.ex. att gå vidare med en överprövning eller upprätta ett anbud.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristen eller konsultenss förslag påbörjas arbetet. Det kan t.ex. handla om att skriva en ansökan om överprövning eller ett anbud alternativt granska anbudshandlingar som ni har skrivit själva.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Undvik dyra misstag

En av våra populäraste tjänster är att få sitt anbud granskat före inlämning. Vi gör en utförlig granskning som liknar den myndigheten och eventuellt konkurrenter kommer göra. Med vår specialistkompetens kan vi upptäcka tveksamheter eller brister som kan leda till att anbudet förkastas. På så sätt minskar ni risken att gå misste om affären i onödan.

Läs mer

Överklaga en upphandling

Våra jurister eller advokater hjälper er att granska tilldelningsbeslutet och ert anbud. Vi granskar även det vinnande anbudet för att hitta eventuella felaktigheter. Efter vår granskning kan vi bedöma hur stor möjligheten är att nå framgång med en överprövning.

Läs mer

Krav vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten.  Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp högre krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Vidare ska upphandlingen ske på ett öppet och förutsägbart sätt.

På vår sida om offentlig upphandling har vi samlat användbar information om offentlig upphandling som kan vara värdefull att känna till, såsom hur en överprövning av en upphandling går till och vad principerna för offentlig upphandling innebär i praktiken

Till sidan om offentlig upphandling