Krav vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten.  Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp högre krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Vidare ska upphandlingen ske på ett öppet och förutsägbart sätt.

På vår sida om offentlig upphandling har vi samlat användbar information om offentlig upphandling som kan vara värdefull att känna till, såsom hur en överprövning av en upphandling går till och vad principerna för offentlig upphandling innebär i praktiken.

Till sidan om offentlig upphandling

Expert på offentlig upphandling

Vi är specialister på överprövning, utforma upphandlingsdokument samt granska eller upprätta anbud. Sedan år 2012 har vi tillhandahållit tjänster såsom upphandlingskonsult, anbudskonsult och upphandlingsjurist.

Kontakta oss