1 av 3

Kundomdömen

Lång erfarenhet

Vi på Upphandlingsjuristen har specialiserat oss på offentlig upphandling och har enbart jobbat med upphandlingar i mer än 10 år. Därför kan våra jurister och konsulter allt om vad som krävs för att skriva ett vinnande anbud samt lyckas med en överprövning av upphandlingen eller för att ogiltigförklara ett redan ingånget avtal. Vi hjälper er även att granska om den upphandlande myndigheten har utvärderat och fattat beslut i enlighet med förfrågningsunderlaget, samt kontrollerar om det vinnande anbudet är korrekt. I många fall kan vi hitta brister i det vinnande anbudet som den upphandlande myndigheten har bortsett ifrån eller inte uppmärksammat. Våra jurister biträder er även under avtalstiden med eventuella avtalsrättsliga frågor och tvister. Välj oss som partner så får ni professionell hjälp med allt inom området offentlig upphandling.

Upphandlingsjuristen tillvaratar era intressen och vi kommer alltid göra vårt yttersta med stort engagemang och lojalitet. Med vår erfarenhet och väl inarbetade rutin gör vi alltid ett kostnadseffektivt arbete.

Välkommen att kontakta oss på Upphandlingsjuristen.

Kontakta oss
 • Kvalificerad juridisk hjälp

  Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister både praktisk erfarenhet och slutförd juristutbildning.

 • Rimliga arvoden

  Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

 • Tydliga mål

  Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

 • Snabbt & enkelt

  Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

1 av 4

Juristfirman Mozart

Vi gör upphandling enkel och tillgänglig för dig

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer vi med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och erfaren jurist eller konsult som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita oss. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen eller konsulten har pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad vi kommer fram till får du sedan avgöra om du tycker det är värt att fortsätta, t.ex. att gå vidare med en överprövning eller upprätta ett anbud.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristen eller konsultenss förslag påbörjas arbetet. Det kan t.ex. handla om att skriva en ansökan om överprövning eller ett anbud alternativt granska anbudshandlingar som ni har skrivit själva.

Krav vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten.  Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp högre krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Vidare ska upphandlingen ske på ett öppet och förutsägbart sätt.

På vår sida om offentlig upphandling har vi samlat användbar information om offentlig upphandling som kan vara värdefull att känna till, såsom hur en överprövning av en upphandling går till och vad principerna för offentlig upphandling innebär i praktiken.

Till sidan om offentlig upphandling

Överklaga en upphandling

Våra jurister eller advokater hjälper er att granska tilldelningsbeslutet och ert anbud. Vi granskar även det vinnande anbudet för att hitta eventuella felaktigheter. Efter vår granskning kan vi bedöma hur stor möjligheten är att nå framgång med en överprövning.

Läs mer

Undvik dyra misstag

En av våra populäraste tjänster är att få sitt anbud granskat före inlämning. Vi gör en utförlig granskning som liknar den myndigheten och eventuellt konkurrenter kommer göra. Med vår specialistkompetens kan vi upptäcka tveksamheter eller brister som kan leda till att anbudet förkastas. På så sätt minskar ni risken att gå misste om affären i onödan.

Läs mer