E-post från externa adresser var allmänna handlingar

En man som varit inblandad i en offentlig upphandling begärde bland annat att få ut e-postmeddelanden som skickats till två tjänstemän på länsstyrelsen. Genom att motta e-postmeddelandena har de kommit behörig befattningshavare tillhanda och är att anse som inkomna och är allmänna handlingar. De ska därför enligt kammarrätten lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.
Tillbaka till blogg