Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Upphandlingsjuristen

Avtalsrättsliga frågor vid offentlig upphandling

Avtalsrättsliga frågor vid offentlig upphandling

Ordinarie pris 1 900 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 900 kr
Rea Slutsåld
Kontakta oss / Skicka förfrågan

En offentlig upphandling avslutas genom att ett avtal ingås mellan den upphandlande organisationen och den leverantör som vunnit upphandlingen. När avtalet sedan ska fullgöras uppstår det ibland tvist angående hur en bestämmelse i avtalet faktiskt ska tolkas och uppfattas. I många fall kan man genom förhandling komma fram till en samförståndslösning. Våra advokater eller jurister ger er råd och stöd samt biträder er vid avtalstvister.

Vanliga frågor kring offentlig upphandling

Hur fungerar en offentlig upphandling?
- En offentlig upphandling är en process där offentliga organisationer, såsom stat, kommuner och myndigheter, köper varor och tjänster från privata företag. Processen följer strikta regler och syftar till att främja konkurrensen och säkerställa att skattebetalarnas pengar används effektivt. Det börjar vanligtvis med att den offentliga beställaren definierar sina behov och skapar ett förfrågningsunderlag. Därefter annonseras upphandlingen och företag kan lämna anbud. Efter att anbuden har utvärderats tilldelas kontraktet till den mest lämpliga leverantören.

Hur gör man ett förfrågningsunderlag?
- Ett förfrågningsunderlag är en central del av offentlig upphandling. Det börjar med att den offentliga beställaren tydligt definierar sina krav och behov för varor eller tjänster. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt, inklusive beskrivning av produkter eller tjänster, kvalitetskrav, leveranstider och kontraktsvillkor. Det måste också följa upphandlingslagens regler och riktlinjer. Ett välskrivet förfrågningsunderlag säkerställer att anbudsgivarna förstår kraven och kan lämna konkurrenskraftiga anbud.

Hur lång tid tar en offentlig upphandling?
- Tiden det tar för en offentlig upphandling kan variera beroende på komplexiteten i projektet och andra faktorer. En standardprocess kan ta flera månader från början till slut. Den inkluderar tid för förberedelse, annonsering, anbudsutvärdering och tilldelning. Komplexa projekt kan ta längre tid. Tidsramen är också påverkad av eventuella överprövningsprocesser, där leverantörer kan överklaga upphandlingsresultaten.

När blir en upphandling offentlig?
- En upphandling blir offentlig när den överstiger tröskelvärdena som fastställs av upphandlingslagar och EU-regler. Dessa värden varierar beroende på vilken typ av kontrakt och organisation som är inblandad. När tröskelvärdet överskrids, måste upphandlingen annonseras och följa reglerna för offentlig upphandling.

När är LOU inte tillämplig?
- LOU (lagen om offentlig upphandling) gäller vanligtvis för offentliga organisationer i Sverige. Det finns dock undantag där LOU inte är tillämplig. Exempel på undantag inkluderar vissa typer av tjänster inom hälsovård och socialtjänst som regleras av LOV (lagen om valfrihetssystem) samt specifika undantag för vatten, energi, transporter och posttjänster som regleras av andra speciallagar.

Vad gör en Upphandlingsjurist?
- En upphandlingsjurist är en jurist som specialiserar sig på offentlig upphandling. De hjälper både offentliga organisationer och privata företag att navigera i den komplexa processen för offentlig upphandling. Upphandlingsjurister ger råd om lagstiftning, skapar juridiskt korrekta förfrågningsunderlag, hjälper med anbudsförfaranden och representerar klienter i överprövningsprocesser om det behövs.

Vad heter beställaren i offentlig upphandling enligt LOU?
- I en offentlig upphandling enligt LOU kallas den offentliga organisationen som köper varor eller tjänster för "upphandlande myndighet" eller "beställare". Det kan vara en statlig myndighet, en kommun, en region, eller andra offentliga enheter.

Var annonseras offentliga upphandlingar?
- Offentliga upphandlingar måste annonseras för att ge potentiella leverantörer möjlighet att delta. De annonseras vanligtvis på webbplatser som "Upphandlingsmyndigheten", "TendSign" och andra webbportaler som är avsedda för att offentliggöra upphandlingar. Dessutom kan de annonseras i nationella och internationella databaser beroende på storleken och omfattningen av upphandlingen.

Var kan man hitta offentliga upphandlingar?
- Offentliga upphandlingar kan hittas på olika ställen, inklusive webbplatser som Upphandlingsmyndigheten, TendSign och andra relevanta offentliga upphandlingsportaler. Dessutom kan företag och leverantörer hålla koll på upphandlingsannonser i tidningar, branschspecifika publikationer och genom att prenumerera på meddelanden från upphandlande myndigheter.

Vilka lyder under LOU?
- LOU (lagen om offentlig upphandling) gäller för en bred kategori av offentliga organisationer och enheter i Sverige. Det inkluderar statliga myndigheter, kommuner, regioner, kommunalförbund och andra offentliga enheter som är skyldiga att följa lagstiftningen när de genomför offentliga upphandlingar. LOU syftar till att reglera och säkerställa öppenhet och konkurrens i offentliga inköp för att skydda skattebetalarnas intressen och främja rättvis konkurrens mellan leverantörer.

 

 

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister eller konsulter

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister och konsulter både mångårig praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och slutförd utbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen eller konsulten ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer vi med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och erfaren jurist eller konsult som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita oss. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen eller konsulten har pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad vi kommer fram till får du sedan avgöra om du tycker det är värt att fortsätta, t.ex. att gå vidare med en överprövning eller upprätta ett anbud.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristen eller konsultenss förslag påbörjas arbetet. Det kan t.ex. handla om att skriva en ansökan om överprövning eller ett anbud alternativt granska anbudshandlingar som ni har skrivit själva.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Undvik dyra misstag

En av våra populäraste tjänster är att få sitt anbud granskat före inlämning. Vi gör en utförlig granskning som liknar den myndigheten och eventuellt konkurrenter kommer göra. Med vår specialistkompetens kan vi upptäcka tveksamheter eller brister som kan leda till att anbudet förkastas. På så sätt minskar ni risken att gå misste om affären i onödan.

Läs mer

Överklaga en upphandling

Våra jurister eller advokater hjälper er att granska tilldelningsbeslutet och ert anbud. Vi granskar även det vinnande anbudet för att hitta eventuella felaktigheter. Efter vår granskning kan vi bedöma hur stor möjligheten är att nå framgång med en överprövning.

Läs mer

Krav vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten.  Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp högre krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Vidare ska upphandlingen ske på ett öppet och förutsägbart sätt.

På vår sida om offentlig upphandling har vi samlat användbar information om offentlig upphandling som kan vara värdefull att känna till, såsom hur en överprövning av en upphandling går till och vad principerna för offentlig upphandling innebär i praktiken

Till sidan om offentlig upphandling