Vad är upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris”?

Vid upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris” tar den upphandlande myndigheten hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen. Kriterierna ligger till grund för utvärderingen. Exempel på kriterier är pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. Den upphandlande myndigheten ska ange i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av kontraktet.
Tillbaka till blogg