Blir det inte dålig kvalitet om man bara köper på lägsta pris?

Upphandling till lägsta pris innebär inte att det blir dålig kvalitet. Kvaliteten av det som upphandlas bestäms av de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och ibland ställer den upphandlande myndigheten mycket höga obligatoriska kvalitetskrav och väljer sedan den leverantör som till lägst pris kan leverera den efterfrågade varan/tjänsten och samtidigt uppfyller kvalitetskraven. Det går därför bra att upprätthålla en hög kvalitet med upphandling till lägst pris.
Tillbaka till blogg