Ett negativt tillägg fick inte anges

Kammarrätten har avslagit två ansökningar om överprövning av en samordnad upphandling av flytt- och transporttjänster för flera kommuner. Den ena anbudsgivaren hade enligt kammarrätten korrekt uteslutits eftersom denne gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen genom en stor mängd avtalsbrott under det tidigare ramavtalet. Det var även korrekt att utesluta det andra anbudet då det innehöll ett så kallat negativt tillägg för flyttkartonger som inte lämnades tillbaka inom 90 dagar. Ett negativt tillägg stod i det aktuella fallet i strid med syftet och utformingen av förfrågningsunderlaget. Kammarrätten ansåg att en normalt informerad och omsorgsfull anbudsgivare borde ha insett att tillägget inte kunde vara negativt. Kammarrätten avslog därför överklagandet.
Tillbaka till blogg