Sannolik skada vid endast två anbudsgivare

När en anbudsgivare ansökte om överprövning av Polismyndighetens upphandling av träningsutrustning avslog förvaltningsrätten ansökan med hänvisning till att bolaget inte hade angett på vilket sätt det lidit, eller riskerade att lida skada. Kammarrätten har nu emellertid upphävt domen. Det var endast två leverantörer som kvalificerat sig i upphandlingen och bolaget har – genom att det anfört att det andra anbudet hade sådana brister att det var det egna anbudet som vid en rättad anbudsutvärdering skulle antas – gjort sannolikt att det lidit skada. Då bolagets övriga invändingar inte prövats i förvaltningsrätten återvisas målet dit.
Tillbaka till blogg