Ingen skyldighet för myndigheter att tillåta rättelse

Ett företag som i en offentlig upphandling genom misstag angav fel datum för ett referensobjekt tappade poäng i utvärderingen. Företaget ansökte om överprövning av tilldelningsbeslutet då företaget menade att felet var uppenbart och skulle rättas vid en ny utvärdering.
Kammarrätten uttalar i domen att en upphandlande myndighet får tillåta att en anbudsgivare rättar uppenbara fel i anbudet, men bestämmelsen är fakultativ och myndigheten har ingen skyldighet att tillåta en ändring. Därmed avslår kammarrätten företagets överklagande.
Tillbaka till blogg