Offererad produkt skulle namnges

En anbudsgivare i en offentlig upphandling av audio/video-produkter får efter överprövning i kammarrätten inte vara med i den nya anbudsutvärdering som ska göras i upphandlingen. Anbudsgivaren hade inte i anbudet skrivit namnet på den offererade produkten vilket var ett skall-krav enligt förfrågningsunderlaget. Produkten fanns i och för sig angiven i anbudsgivarens webbshop men när det inte fanns någon hänvisning dit i anbudet kunde det inte medför att kravet var uppfyllt. Genom att ändå utvärdera anbudet hade upphandlande kommuner brutit mot likabehandlingsprincipen. Kammarrätten bifaller därför överklagandet.
Tillbaka till blogg