Projektchef uppfyllde inte krav på erfarenhet som arbetsledare och platschef

En leverantör som placerats på andra plats överprövade en upphandling och hävdade
att en person som varit projektchef och överställd såväl arbetsledare som platschef inte innebär att personen uppfyller ett krav i förfrågningsunderlaget som uttryckligen efterfrågar erfarenhet i de senare rollerna. Det vinnande anbudet borde därför ha förkastats. Kammarrätten bifaller leverantörens ansökan om överprövning eftersom det vinnande anbudet borde ha förkastats på grund av att kravet på erfarenhet inte kunde anses vara uppfyllt. Upphandlingen ska rättas genom att en ny anbudsutvärdering genomförs i vilken det vinnande anbudet inte ska beaktas.
Tillbaka till blogg