Har vi, som litet nyetablerat företag, chans att delta i offentliga upphandlingar?

Vid upphandling ställer den upphandlande myndigheten krav på leverantören och på det som ska levereras. Den upphandlande myndigheten får inte ställa högre krav än vad som är befogat med hänsyn till det som ska köpas. Många upphandlande myndigheter har som mål att underlätta för mindre företag att kunna lämna anbud, I vissa fall måste den upphandlande myndigheten dock på grund av vad som upphandlas kräva att leverantören har erfarenhet och kan visa det genom referensuppdrag eller att leverantören har en viss omsättning. För att uppnå efterfrågade krav kan små företag gå samman och lämna in ett gemensamt anbud.
Tillbaka till blogg