Är anbudshandlingarna offentliga?

Som huvudregel är uppgifterna i anbudet offentliga med undantag av affärs- och yrkeshemligheter. Totalpriset kan inte vara en affärshemlighet men enskilda priser i ett anbud kan vara det. Man bör ange i sitt anbud vilka uppgifter man anser är affärs- och yrkeshemligheter och varför. Sekretess för hela anbudet gäller alltid till dess myndigheten har fattat tilldelningsbeslut.
Tillbaka till blogg