Vad är CPV-koder?

CPV står för Common Procurement Vocabulary. CPV-koder är ett klassificeringssystem som har godkänts av EU-kommissionen. Det är ett praktiskt sätt att specificera varor och tjänster. CPV-koderna täcker omkring 9 500 olika beteckningar med nio siffrors noggrannhet. Med stöd av CPV-koderna är det möjligt för potentiella leverantörer i hela EU att snabbt få specificerade uppgifter om upphandlingar inom den egna sektorn, oavsett vilket språk originalannonsen är publicerad på. Detta är ett sätt att öka konkurrensen och effektiviteten i den offentliga upphandlingen.
Tillbaka till blogg