När ska upphandlingslagstiftningen följas?

Upphandlingslagstiftningen ska alltid följas när statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar, offentligt styrda organ eller sammanslutningar av en eller flera myndigheter gör någon form av inköp. Vilka regler som gäller beror dock på om värdet överstiger de tröskelvärden som gäller vid tidpunkten för inköpet.
Tillbaka till blogg