Nyheter

Brister i sekretessprövning

Brister i sekretessprövning

Kungsbacka kommun misslyckades med att göra en tillräckligt noggrann sekretessprövning som fordras vid begäran om handlingar som avser delar i anbud från tre olika företag i en upphandling av bemanningspersonal....

Brister i sekretessprövning

Kungsbacka kommun misslyckades med att göra en tillräckligt noggrann sekretessprövning som fordras vid begäran om handlingar som avser delar i anbud från tre olika företag i en upphandling av bemanningspersonal....

Inlämnat miljöledningssystem uppfyllde ej kraven

Att anbudsgivaren som vunnit upphandlingen angav att de “eftersträvade ständig förbättring för att förebygga och minimera bolagets miljöpåverkan” visade inte att ett krav på miljöledningssystem var uppfyllt. Detta eftersom beskrivningen...

Inlämnat miljöledningssystem uppfyllde ej kraven

Att anbudsgivaren som vunnit upphandlingen angav att de “eftersträvade ständig förbättring för att förebygga och minimera bolagets miljöpåverkan” visade inte att ett krav på miljöledningssystem var uppfyllt. Detta eftersom beskrivningen...

Tekniska krav behövde inte vara uppfyllda vid anbudsfristens utgång

Tekniska krav behövde inte vara uppfyllda vid a...

Av förfrågningsunderlaget till en upphandling framgick inte huruvida vissa tekniska krav skulle vara uppfyllda vid anbudsfristens utgång eller vid avtalsstart. Enligt kammarrätten skulle kraven tolkas utifrån sitt sammanhang. Eftersom kraven...

Tekniska krav behövde inte vara uppfyllda vid a...

Av förfrågningsunderlaget till en upphandling framgick inte huruvida vissa tekniska krav skulle vara uppfyllda vid anbudsfristens utgång eller vid avtalsstart. Enligt kammarrätten skulle kraven tolkas utifrån sitt sammanhang. Eftersom kraven...

Fick inte lämna minuspriser

Fick inte lämna minuspriser

Kammarrätten har prövat ett fall där en anbudsgivare har fått sitt anbud förkastat på grund av att anbudet innehåller minuspriser på vissa poster i prisbilagan. Ett krav på att samtliga...

Fick inte lämna minuspriser

Kammarrätten har prövat ett fall där en anbudsgivare har fått sitt anbud förkastat på grund av att anbudet innehåller minuspriser på vissa poster i prisbilagan. Ett krav på att samtliga...

Fel att utgå ifrån leverantörens befintliga sys...

I förfrågningsunderlaget till en upphandling angavs att vissa texter skulle vara på svenska samt att datum och klockslag skulle visas enligt svensk standard. Enbart bekräftelse krävdes för kravets uppfyllnad varför...

Fel att utgå ifrån leverantörens befintliga sys...

I förfrågningsunderlaget till en upphandling angavs att vissa texter skulle vara på svenska samt att datum och klockslag skulle visas enligt svensk standard. Enbart bekräftelse krävdes för kravets uppfyllnad varför...

Förkastad anbudsgivare led skada av avsaknad ta...

SÖKANDEN Norrby Trä & Byggvaror AB, 556040-0458Ombud för 1: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB Beijer Byggmaterial AB, 556012-5220 MOTPARTBorås Stad SAKENÖverprövning av en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU...

Förkastad anbudsgivare led skada av avsaknad ta...

SÖKANDEN Norrby Trä & Byggvaror AB, 556040-0458Ombud för 1: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB Beijer Byggmaterial AB, 556012-5220 MOTPARTBorås Stad SAKENÖverprövning av en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU...