Nyheter

Fel att utgå ifrån leverantörens befintliga sys...

I förfrågningsunderlaget till en upphandling angavs att vissa texter skulle vara på svenska samt att datum och klockslag skulle visas enligt svensk standard. Enbart bekräftelse krävdes för kravets uppfyllnad varför...

Fel att utgå ifrån leverantörens befintliga sys...

I förfrågningsunderlaget till en upphandling angavs att vissa texter skulle vara på svenska samt att datum och klockslag skulle visas enligt svensk standard. Enbart bekräftelse krävdes för kravets uppfyllnad varför...

Förkastad anbudsgivare led skada av avsaknad ta...

SÖKANDEN Norrby Trä & Byggvaror AB, 556040-0458Ombud för 1: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB Beijer Byggmaterial AB, 556012-5220 MOTPARTBorås Stad SAKENÖverprövning av en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU...

Förkastad anbudsgivare led skada av avsaknad ta...

SÖKANDEN Norrby Trä & Byggvaror AB, 556040-0458Ombud för 1: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB Beijer Byggmaterial AB, 556012-5220 MOTPARTBorås Stad SAKENÖverprövning av en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU...

E-post från hovrätten kan ha fastnat – HD beslu...

Trots att Svea hovrätt yttrat sig om att beslutet om att neka prövningstillstånd mailades till klaganden anser Högsta domstolen att hon hade laga förfall. Klaganden påstår att e-postmeddelandet inte kom...

E-post från hovrätten kan ha fastnat – HD beslu...

Trots att Svea hovrätt yttrat sig om att beslutet om att neka prövningstillstånd mailades till klaganden anser Högsta domstolen att hon hade laga förfall. Klaganden påstår att e-postmeddelandet inte kom...

Orimlig takvolym, 13 gånger uppskattat behov

En takvolym, som var 13 gånger så högt som den senaste motsvarande upphandlingens värde, ansågs vara oproportionerligt stor. Vissa rimliga marginaler var givetvis tillåtna men i detta fall ansågs marginalen...

Orimlig takvolym, 13 gånger uppskattat behov

En takvolym, som var 13 gånger så högt som den senaste motsvarande upphandlingens värde, ansågs vara oproportionerligt stor. Vissa rimliga marginaler var givetvis tillåtna men i detta fall ansågs marginalen...

Orimligt förkasta p.g.a. svar i bilaga istället...

I en offentlig upphandling var det ett uttryckligt krav på att ange svar i avsett fritextfält i anbudsformuläret. En anbudsgivare hänvisade dock i ett par fall till en bilaga. Efter...

Orimligt förkasta p.g.a. svar i bilaga istället...

I en offentlig upphandling var det ett uttryckligt krav på att ange svar i avsett fritextfält i anbudsformuläret. En anbudsgivare hänvisade dock i ett par fall till en bilaga. Efter...

Juridik för alla

Juridik för alla

Även om vi förstås tycker att upphandlingsjuridik är viktigt och intressant så vill vi tipsa om Juridik för alla. Det är ett nystartat projekt för att öka allmänhetens kunskaper om...

Juridik för alla

Även om vi förstås tycker att upphandlingsjuridik är viktigt och intressant så vill vi tipsa om Juridik för alla. Det är ett nystartat projekt för att öka allmänhetens kunskaper om...