Vad händer om man inte uppfyller de krav som ställs?

Om det i förfrågningsunderlaget står att det är ett s.k. skall-krav måste det vara uppfyllt. Skall-krav måste alltid vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare från kvalificeringsfasen. Går inte anbudet vidare från kvalificeringsfasen förkastas det.
Tillbaka till blogg