Vad är ett ramavtal?

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, behöver myndigheten inte annonsera ut en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan tilldela kontrakt genom att avropa från ramavtalet.
Tillbaka till blogg