Vad är en tjänstekoncession?

Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten. Ersättningen för en tjänstekoncession kan bestå av exempelvis rätt att ta ut avgifter av de kunder som utnyttjar tjänsterna. Ett exempel är att en leverantör bygger en idrottshall och får ersättning för det genom en rätt att ta betalt av de som använder idrottshallen.
Tillbaka till blogg