När får en upphandling avbrytas?

En upphandling får bara avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet att avbryta upphandlingen. Den upphandlande myndigheten ska underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om sitt beslut att avbryta upphandlingen.
Några vanliga exempel på när en upphandling har fått avbrytas:
– När utvärderingen är klar återstår det bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens).
– De inkomna anbuden är högre än vad den upphandlande myndighetens budget tillåter.
– Den upphandlande myndigheten inser i efterhand att förfrågningsunderlaget har utformats på ett felaktigt sätt.
Tillbaka till blogg