Får man ställa vilka krav som helst i en upphandling?

Nej. Kraven som ställs skall stå i proportion till det som upphandlas. Det innebär till exempel att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav på en vara eller en tjänst än vad som behövs.
Tillbaka till blogg