Får ett för sent inkommit anbud beaktas?

Nej. Lagen om offentlig upphandling förutsätter att alla leverantörer behandlas lika, vilket inte är fallet om leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud.
Tillbaka till blogg