Sunne polisanmälde misstänkt mutbrott

Sunne polisanmälde misstänkt mutbrott

Sunne kommun har polisanmält händelser kring den egna upphandlingen av gräventreprenörer. Detta efter uppgifter om att entreprenörer fått pengar vid sidan av upphandlingen.
Det var för tre år sedan som entreprenörerna fick uppdrag av kommunen. I våras nåddes kommunen av uppgifter om oegentligheter i samarbetet och därefter har kommunen utrett ärendet vidare.

Sunne kommun polisanmälde nyligen händelser kring sin egen upphandling av gräventreprenörer. Detta efter uppgifter om att vissa entreprenörer tagit emot pengar vid sidan av upphandlingen.
”Det är olyckligt och beklagligt och något vi tar på största allvar”
säger Gunilla Ingemyr (C) kommunalråd i Sunne.

SVT Nyheter Värmland har tidigare rapporterat om att Sunne kommun tillsatt en oberoende utredning efter misstankar om att någon eller några inom kommunen skulle ha träffat överenskommelser med gräventreprenörer vid sidan av en upphandling. Något som lett till att de aktuella entreprenörerna fått extra utbetalningar från kommunen.

Det var för tre år sedan som entreprenörerna fick uppdrag av Sunne kommunen. I våras ska kommunen ha nåtts av uppgifter om oegentligheter i samarbetet och i augusti beslutade kommunen att saken måste utredas vidare.

Så här sa Anders Olsson, kommunens verksamhetschef för samhällsbyggnad, till SVT Nyheter Värmland i augusti:
”Den utredning vi själva genomfört visar att det sannolikt har gått till så här, vilket är helt oacceptabelt. Vi har nu beställt en extern, oberoende granskning för att få fullständig klarhet i ärendet.”

Man beslutade att misstankarna även borde polisanmälas, detta gjordes av kommunchef Berit Westergren under. Hon säger att ärendet är rubricerat som mutbrott och att anmälan gjorts mot händelsen – inte mot någon eller några utpekade personer.

”Det kan ha förekommit ett missbruk med skattemedel och då tycker vi att polisen ska få utreda om det har skett något brottsligt”
säger Anders Olsson till SVT Värmland som också frågade om man visste vad som ligger bakom de aktuella utbetalningarna?

”Missriktad välvilja, det finns inget som tyder på att någon på kommunen har skott sig på det här, mer än så kan jag inte säga”
svarar Anders Olsson.

Även Gunilla Ingemyr (C) beklagar det inträffade.
”Det är olyckligt och beklagligt, det måste utredas vad som hänt, hur det kunde hände och hur vi gör för att det inte ska hända igen”
säger kommunalrådet.

Hur många som är inblandade och vilka summor det handlar om kan ingen svara på i nuläget.

”Det får utredningarna visa.
Fyra ingår i upphandlingen, men bara någon av dem är inblandad vad vi vet”
säger Anders Olsson.

Källa: svt.se

Tillbaka till blogg