Skall-krav genom misstag skulle fortsatt gälla

I en offentlig upphandling av kollektiv sjötrafik hade ett krav på drifttillstånd för sjösäkerhetsanordningar blivit kvar efter en tidigare upphandling. Kravet skulle dock uppfyllas. Trots misstag och att det saknade relevans för upphandlingen i fråga hade kravet en tydlig och adekvat koppling till upphandlingsföremålet. Det var ej heller klarlagt att kravet frånfallit i Frågor och Svar. Kravet i sig var inte heller oproportionerligt.
Tillbaka till blogg