Skall-krav behövde bara accepteras

I en offentlig upphandling av skadedjursbekämpning kunde en alternativ värmebehandlingsmetod användas om den var beprövad och dokumenterad. I så fall skulle den presenteras och beskrivas i ett separat dokument. Myndigheten ansåg dock att kravet inte uppfylldes av en anbudsgivare då det inte var visat i anbudet att det var en sådan likvärdig metod. Eftersom kravet endast skulle besvaras med frågan “Accepterar ni detta” så var det dock inte möjligt att utesluta leverantören på grund av bristande beskrivning. Kammarrätten i Sundsvall bifaller därför en överprövan av upphandlingen.
Tillbaka till blogg