Påbörjad certifiering av ISO 9001 var tillräckligt

En leverantör ansågs uppfylla kravet på tillämpning av kvalitetssäkringsfrämjande rutiner baserade på SS-EN ISO 9001 eller likvärdigt. Leverantören hade angett att kravet uppfylldes och inget krav fanns på att anbudsgivaren skulle styrka riktigheten i sitt svar. Av bifogat intyg framgick att bolaget börjat arbeta för en SS-EN ISO 9001-certifiering. Eftersom kravet innebar att leverantören skulle tillämpa kvalitetsfrämjande rutiner baserade på SS-EN ISO 9001 medförde inte den omständigheten att certifieringen ännu inte skett vid anbudets inlämnande att leverantören inte uppfyllde kravet. Kammarrätten bifaller därför leverantörens överprövan.
Tillbaka till blogg