Offererade lysdiodrar var likvärdiga

Kammarrätten i Göteborg mål 3608-14

Kammarrätten har avslagit en ansökan om överprövning avseende en upphandling av digitala informationsskyltar. I förfrågningsunderlaget angavs att lysdioderna skulle vara av ett visst fabrikat, eller av likvärdig kvalitet. Det framgick dock inte hur likvärdigheten skulle styrkas, varför kammarrätten godtar ett utlåtande om att de är likvärdiga, trots att det inte överensstämmer med ett faktablad på de offererade lysdioderna som hade bifogats till det vinnande anbudet. Vidare var inte uppgifter om elförbrukning, service och underhåll felaktiga enligt kammarrätten.

Tillbaka till blogg