Nackdel att veta för mycket i en upphandling

Kammarrätten i Göteborg mål 6593-14

Vid en upphandling av hisservice till ett kommunalt fastighetsbolag skulle anbudsgivaren offerera ett fast pris för hela avtalsperioden avseende vissa typer av servicearbeten. Den anbudsgivare som haft avtalet tidigare förlorade upphandlingen. En ny leverantör tilldelades därför det nya avtalet. Den tidigare leverantören ansökte om överprövning och anförde bland annat att den vinnande leverantören haft en fördel genom att de inte kände till hissarna. Informationsunderskottet hade medfört att övriga leverantörer lämnat orimligt låga priser eftersom de inte kände till hur omfattande servicen hade varit tidigare . Kammarrätten som avslår ansökan anser dock att tillräckligt mycket information funnits i förfrågningsunderlaget för att varken transparens- eller likabehandlingsprincipen skulle ha överträtts.

Tillbaka till blogg