Minus på skattekonto är inte skäl att förkasta anbud

Den enskilde företagaren hade visserligen minussaldo på sitt skattekonto när myndigheterna genomförde sin granskning. Men han hade aldrig någon restförd skatteskuld hos Kronofogden varför hans anbud uppfyllde kraven enligt 10 kap. 2 § punkten 5 LOU. Kammarratten bifaller därmed företagarens ansökan om överprövning.
Tillbaka till blogg