Leverantör fick vara referens för de egna konsulterna

Kammarrätten i Göteborg mål 6869-14

Det var fel av en kommun att i en upphandling av konsulter utesluta en anbudsgivare på grund av att det var en överordnad hos leverantören som lämnat referenser för att bekräfta konsulternas kompetens. Kommunen ansåg att endast referenser från externa  personer kunde godtas, men enligt kammarrätten fyller personliga referenser som ska bekräfta utbildning/arbetserfarenhet en annan funktion än kundreferenser. En bekräftelse av någons kompetens görs lämpligen av någon som känner till saken. Vidare fanns det inget  skall-krav i förfrågningsunderlaget på att de personliga referenserna skulle vara från extern person. Kammarrätten bifaller därför leverantörens ansökan om överprövning.

Tillbaka till blogg