Kvalitetskrav möjliggör en bättre välfärd

Kvalitetskrav möjliggör en bättre välfärd

Alla vill vi ha en trygg och välfungerande välfärd. Möjligheterna till det ökar om upphandlande myndigheter fler och högre kvalitetskrav på leverantörerna. Det är också viktigt att man följer upp att kraven efterlevs i praktiken.

”Upphandlingar med kvalitetskrav och en god avtalsuppföljning kan säkerställa att utförda välfärdstjänster genomförs med en hög kvalitet som tillgodoser vårdtagarens behov. Det är också viktigt att den upphandlande myndigheten i ett tidigt skede avsätter tillräckligt med resurser i förberedelsefasen av en upphandling för att nå ett bra resultat.”
Det skriver Upphandlingsmyndigheten i sitt remissvar på Välfärdsutredningens slutbetänkande ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)”.

Tillbaka till blogg