Kontrollfråga var tillåtet förtydligande

Kammarrätten i Jönköping mål 2947-14.

Ett bolag som förlorat en offentlig upphandling anförde att en annan leverantör på ett otillåtet sätt fått komplettera sitt anbud för att visa att ett skall-krav om en viss certifiering var uppfyllt. Certifikatet angavs gälla för vissa platser men inte Linköping. Kommunen kontrollerade då med leverantören  om Linköping ingick i leverantörens  certifikat. Kammarrätten anser att leverantörens  jakande svar var ett tillåtet förtydligande och att kommunens åtgärd att kontrollera uppgiften inte stred mot likabehandlingsprincipen.

Tillbaka till blogg