Ingen otillåten direktupphandling av Slussen-experter

Stockholms kommun hade genom direktupphandling ingått avtal om granskning av projektet Nya Slussen med fyra olika experter. Vid en överprövning av upphandlingen har nu kammarrätten kommit fram till att de fyra avtalen inte är av samma slag, varför varje enskilt kontraktsvärde därmed inte överskrider beloppsgränsen för direktupphandling. Upphandlingen avsåg expertis inom olika sakområden men tre av experterna hade alla erfarenhet av stadsutveckling. De hade dock haft olika granskningsområden och var inte utbytbara. Deras tjänster tillhandahölls typiskt sett inte heller av en och samma leverantör varför direktupphandlingarna inte bedömdes vara av samma slag.
Tillbaka till blogg