Fick inte åberopa annat företags kvalitets- och miljöledningssystem

Kammarrätten i Göteborg 3914-14

Kammarrätten har beslutat att en leverantör skall uteslutas från en upphandling av tekniska konsulter. Leverantören hade åberopat ett annat företags kvalitets- och miljöledningssystem vilket medförde att leverantören inte uppfyllde ett skall-krav på kvalitets- och miljöledningssystem. Enligt kammarrätten utarbetas sådana system individuellt för det enskilda företaget och endast det företaget kan vara bundet av det. En ledamot var dock skiljaktig och ansåg att det inte fanns någon inskränkning enligt 11 kap. 2 § LOU för leverantören att åberopa det andra företagets kapacitet och att det därför uppfyllde skall-kravet ifråga.

Tillbaka till blogg