Får bakgrundskontroll avse domar om hälsa?

Får bakgrundskontroll avse domar om hälsa?

Nej, domar som innehåller särskilt känslig information om en persons hälsa får inte tillgängliggöras i en databas över domar. Därav får inte bakgrundskontrollen omfatta sådana slag av domar. Högsta förvaltningsdomstolen har den 24 juni 2024 i mål nr 4588-23 funnit att det är i strid med GDPR att tillhandahålla en databas som innehåller domstolsavgöranden om psykiatrisk tvångsvård och om vård av missbrukare. Detta var fallet trots att databasen hade utgivningsbevis. Det är därmed inte möjligt att göra en bakgrundskontroll som omfattar domar om psykiatrisk tvångsvård och vård av missbruk.

Här kan du beställa bakgrundskontroll på övriga slag av domar.

Tillbaka till blogg