ESPD – En standardiserad egenförsäkran

En av de stora nyheterna i den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) är skyldigheten för upphandlande myndigheter att acceptera en standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevisar att leverantören/anbudsgivaren får delta i upphandlingen. En sådan kallas ESPD (European Single Procurement Document).

Dess syfte är att underlätta för både myndigheter och leverantörer i upphandlingsprocessen.
Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan inkomma med efterfrågade bevis för detta senare. Den upphandlande myndigheten får sedan begära in de dokument man ställt krav på när det krävs för att upphandlingen ska kunna handläggas vidare. Kontroll ska ske av sådana anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal i upphandlingen genom att myndigheten begär in och kontrollerar de inlämnade bevisen.

Vi på Upphandlingsjuristen hjälper gärna dig som vill lämna anbud med ESPD – Egenförsäkran.
Hör av dig till oss så berättar vi mer och går igenom hur det går till

Du kan läsa mer om ESPD på upphandlingsmyndigheten.se 

Tillbaka till blogg