Ej tydligt krav på liknande komplexitet för referensobjekt

En miljökonsult upphandlades som skulle bistå med specialistkompetens för efterbehandlingsområden vid sanering. Det framgick bl.a. att konsulten skulle vara med i projektets alla skeden, från förberedelse till genomförande. Konsulten skulle ha erfarenhet av uppdrag av liknande komplexitet. Det framgick dock inte tillräckligt tydligt att referensuppdragen innefattade ett krav på att uppdraget skulle ha inneburit just förberedelse och genomförande av sanering. Kammarrätten bifaller därför en ansökan om överprövning.
Tillbaka till blogg