”Behörig lärare” var tillräcklig beskrivning av lärarkompetens varför överprövan avslås

Kammarrätten har avslagit en anbudsgivares överprövan av en offentlig upphandling av gymnasial vuxenutbildning. Frågan var om uttrycket ”behörig lärare” uppfyllde kravet i förfrågningsunderlaget på att ange en kort beskrivning av lärarens kompetens. Kammarrätten ansåg efter att ha granskat anbudet att det var tillräckligt eftersom det ändå inte fanns något krav att ange lärarens identitet. Då det inte heller rådde någon tvekan om att det ifrågasatta vinnande anbudet hade angivit att det erbjöd samtliga efterfrågade kurser avslogs ansökan om överprövning i sin helhet.
Tillbaka till blogg